Wal Fideo

Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgol Hafod Lon a ddaeth yn fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd Rhanbarth Eryri yn 2012

 

 


Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgol Hafod Lon a ddaeth yn fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd Sir Feirionnydd yn 2014

 

 


Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgol Hafod Lon a ddaeth yn fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint yn 2016

 

 


Ysgol Hafod Lon, Pendalar, Y Graig, Adlais a Cor Cymunedol Llanddona yn perfformio cylch o ganeuon 'Gwanwyn y Cymry', sef 'Diolch i Ti', 'Todda fi'n Rhydd' a 'Moliannwn' ar stryd Bangor am hanner dydd, Sadwrn Ebrill 25, 2015. Dyma fideo o'r perfformiad yn llawn.

 

 Eitem ar Wedi 7 yn trafod hynt a helynt Ysgol Hafod Lon wrth iddynt ymuno gydag ysgolion, corau ac offerynwyr proffesiynnol i berfformio 'Fflashmob' ar stryd Bangor ar ddydd Sadwrn Ebrill 25, 2015.