Cysylltu

Ysgol Hafod Lon,
Parc Busnes Eryri,
Penrhyndeudraeth,
LL48 6LD

Pennaeth: Mrs Donna R. Roberts
E-bost: post@ysgolhafodlon.co.uk
Ffôn: 01766 772140