Llywodraethwyr

Aelodau’r Llywodraethwyr
Cadeirydd – Gwynfor Owen
Is-Gadeirydd – Gareth Thomas
Pennaeth – Donna Roberts
Cynrychiolydd Rhieni
Llinos Williams
Pete Evans
Sian Hughes
Cynrychiolydd Staff Ategol
Ffion ap Tomos
Cynrychiolydd Staff Dysgu
Deio Brunelli
Cyfetholedig
Brian Jones
Sian Catrin Williams
Clerc – Catrin Evans