Llywodraethwyr

Llywodraethwyr
Dyma lun rhai o aelodau’r llywodraethwyr mewn cyfarfod – 23.3.15

Aelodau’r Llywodraethwyr
Cadeirydd – Sian Hughes
Is-Gadeirydd – Gwyneth Roberts
Peter Evans
Debbie Williams
Eleri Jones
Carol Williams
Donna Roberts
John Vale
Yvonne Moseley
Clerc – Catrin Evans