Themau

2016/2017
Tymor yr Hydref - Fi Fy Hun/Y Corff
Tymor y Gwanwyn - Dinasyddiaeth/Helpu
Tymor yr Haf - Cynhaliaeth/Ardal Leol

2017/2018
Tymor yr Hydref - Technoleg/Gwaith
Tymor y Gwanwyn - Ein Byd
Tymor yr Haf - Byw yn Iach

2018/2019
Tymor yr Hydref - Teithio
Tymor y Gwanwyn - Cartrefi
Tymor yr Haf - Pethau Byw