Themau

2019/2020
Tymor yr Hydref - Fi Fy Hun/Y Corff
Tymor y Gwanwyn - Dinasyddiaeth/Helpu
Tymor yr Haf - Cynhaliaeth/Ardal Leol

2020/2021
Tymor yr Hydref - Technoleg/Gwaith
Tymor y Gwanwyn - Ein Byd
Tymor yr Haf - Byw yn Iach

2021/2022
Tymor yr Hydref - Teithio
Tymor y Gwanwyn - Cartrefi
Tymor yr Haf - Pethau Byw