Menter yr Ifanc

Dathlu Llwyddo'n Lleol
Bore Coffi Macmillan
Dyma dosbarth Hafod yn coginio ar gyfer fore coffi Macmillan (18/9/15). Mae’r weithgaredd hon yn mynd tuag at dystysgrif Dug Caeredin. Byddent yn cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau yn ystod y flwddyn er mwyn ennill dystysgrif Dug Caeredin - cliciwch yma

Dathlu Llwyddo'n Lleol
Dathlu Llwyddo'n Lleol
Mae Dosbarth yr Hafod wedi bod yn cyd-weithio gyda Llwyddo'n Lleol i dderbyn grantiau sydd yn galluogi iddynt redeg busnes - Cardiau Llon a chreu cacennau. Bu disgyblion y dosbarth yn Venue Cymru gyda'u cynnyrch i'w arddangos a'u gwerthu. I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Cardiau Llon
Cardiau Llon
Os hoffech archebu cerdyn cysylltwch gyda'r ysgol. Diolch. I weld mwy o luniau - cliciwch yma