Adeiladu yr Ysgol Newydd


Dyma fidio o'r cyfleusterau arbennig sydd ganddom yn yr ysgol newydd

Cliciwch yma i weld yr fideoplant
Dim llawer i aros erbyn hyn 23/09/16
Dim llawer i aros erbyn hyn - dyma luniau o'r Uwch Dim Rheoli yn ymweld â'r ysgol i edrych ar y datblygiadau. - cliciwch yma


Ymweliad i'r safle Ysgol Newydd
Datblygiadau yr ysgol newydd.
Dyma luniau diweddar o ddatblygiadau yr ysgol newydd. I weld mwy o luniau - cliciwch ymaYmweliad i'r safle Ysgol Newydd
Dosbarth y Felin yn ymweld â'r ysgol newydd
Bu dosbarth y Felin yn ymweld â'r ysgol newydd, a chael gweld y datblygiadau mawr sydd wedi digwydd ers i ni fod tro diwethaf. I weld mwy o luniau - cliciwch ymaYmweliad i'r safle Ysgol Newydd
Newyddlen Ysgol Newydd
Cliciwch yma am fwy o wybodaethYmweliad i'r safle Ysgol Newydd
Dyma luniau diweddar o ddatblygiadau yr ysgol newydd.
Gwelwch eu bod yn gorffen llenwi y sylfaen ac wedi dechrau castio to y prif adeilad. Mae'r gwaith adeiladu yn datblygu yn dda ac yn unol ar amserlen. Cadwch lygaid allan am wahoddiad i ddiwrnod agored yn fuan. I weld mwy o luniau - cliciwch ymaYmweliad i'r safle Ysgol Newydd
Ymweld â Safle’r Ysgol Newydd
Bu'r Cyngor Ysgol yn ymweld â safle ysgol newydd yn cael ei hadeiladu. Yn dilyn hyn mae dosbarth Clogwyn wedi bod yn ymweld â'r safle i weld sut mae'n datblygu. I weld mwy o luniau - cliciwch yma