Pwy ydi Pwy

Pennaeth
Pennaeth

Dirprwy Bennaeth
Dirprwy Bennaeth

Pennaeth Cynorthwyol Cynradd
Pennaeth Cynorthwyol Cynradd

Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd
Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd

Rheolwr Safle
Rheolwr Safle

Swyddogion Cefnogi Ysgol
Swyddogion Cefnogi Ysgol

Nyrs Ysgol
Nyrs Ysgol

Staff Cefnogi Iechyd
Staff Cefnogi Iechyd

Athro Creadigol
Athro Creadigol

Cymhorthydd Lefel 4
Cymhorthydd Lefel 4

Cymhorthydd Lefel 4
Cymhorthydd Lefel 4

Staff Dosbarth Madog
Staff Dosbarth Madog

Staff Dosbarth Deudraeth
Staff Dosbarth Deudraeth

Staff Dosbarth Y Cob
Staff Dosbarth Y Cob

Staff Dosbarth Moelwyn
Staff Dosbarth Moelwyn

Staff Dosbarth Hebog
Staff Dosbarth Hebog

Staff Dosbarth Cnicht
Staff Dosbarth Cnicht

Staff Dosbarth Dwyfor
Staff Dosbarth Dwyfor

Staff Dosbarth Y Lliwedd
Staff Dosbarth Y Lliwedd

Staff Dosbarth Cwmorthin
Staff Dosbarth Cwmorthin

Staff Dosbarth Glaslyn
Staff Dosbarth Glaslyn

Staff Dosbarth Yr Wyddfa
Staff Dosbarth Yr Wyddfa