Ysgol

plant
Perfformiad Trefi Taclus 17/11/17
Perfformiad Trefi Taclus gan Y Brodyr Gregory. Cafwyd lot fawr o hwyl yn gwylio a chymryd rhan yn y perfformiad ac yr oedd y disgyblion i gyd wedi mwynhau. Cafwyd cynrychiolaeth o'r adran Trefi Taclus yng Nghyngor Gwynedd â'r cynghorydd lleol Mr Selwyn Griffiths. - cliciwch ymadisgyblion
Mabolgampau 10.07.17
Diwrnod y Mabolgampau! Tywydd arbennig, pawb wedi ceisio eu gorau glas a phawb wedi mwynhau! Llongyfarchiadau i bawb! - cliciwch ymaCardiau Llon
Cardiau Llon
Os hoffech archebu cerdyn cysylltwch gyda'r ysgol. Diolch. I weld mwy o luniau - cliciwch yma