COVID-19

Llythyrau Pwysig 2020-2021

2019-2020


Manylion Cyswllt Trais yn y cartref
Gorwel - 0300 111 21 21 / gorwel.org
Live without fear - 0808 801 0800 / www.welshwomensaid.org.uk


12.03.20 Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Cyngor i rieni neu ofalwyr

Bydd y canllawiau hyn yn cynorthwyo ysgolion, lleoliadau gofal plant a lleoliadau addysgol eraill wrth roi cyngor i ddisgyblion, myfyrwyr, staff a rhieni neu ofalwyr ynghylch:

1. Coronafeirws Newydd (COVID-19)
2. Sut i atal clefyd rhag lledaenu
3. Achosion a chysylltiadau mewn lleoliadau addysgol a gofal plant

Cliciwch yma i ddarllen mwy am gyngor i rieni neu ofalwyr ynglŷn â Coronafeirws