Toggle Menu
homess1

Croeso cynnes i wefan Ysgol Hafod Lon.

Croeso

Mae'r ysgol wedi ei lleoli ar Barc Busnes Eryri ym Mhenrhyndeudraeth.
Mae Ysgol Hafod Lon yn Ysgol ddyddiol ar gyfer plant gydag ystod eang o anghenion ychwanegol.
Mae ystod oedran y plant yn amredeg o 3 i 19 mlwydd oed. Mae'r disgyblion sy'n mynychu'r ysgol yn destun datganiad neu yn y broses o gael asesiad statudol ar gyfer datganiad.
Mae ein gwefan yn anelu i ddweud popeth wrthych am yr ysgol a'r profiadau dysgu cyffrous sy'n digwydd yma.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'r wefan yn llawn gwybodaeth ac y byddwch yn dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch. Os oes gennych unrhyw gwestiynau / ymholiadau, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

COVID-19

Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf


Dyddiadur

I weld ein Dyddiadur yn fwy - cliciwch yma

Lleoliad

Ysgol Hafod Lon,
Parc Busnes Eryri,
Penrhyndeudraeth,
LL48 6LD
Pennaeth: Mrs Donna R. Roberts
E-bost: post@ysgolhafodlon.co.uk
Ffôn: 01766 772140