Who's Who

Headteacher
Headteacher

Dirprwy Bennaeth
Deputy

Pennaeth Cynorthwyol Cynradd
Assistant Head of Primary

Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd
Assistant Head of Secondary

Rheolwr Safle
Site Manager

Swyddogion Cefnogi Ysgol
School Support Officers

Nyrs Ysgol
Children’s Community Nurse

Staff Cefnogi Iechyd
Health Care Support Worker

Athro Creadigol
Creative Teacher

Cymhorthydd Lefel 4
Level 4 Classroom Assistant

Cymhorthydd Lefel 4
Level 4 Classroom Assistant

Staff Dosbarth Madog
Madog Class Staff

Staff Dosbarth Deudraeth
Deudraeth Class Staff

Staff Dosbarth Y Cob
Y Cob Class Staff

Staff Dosbarth Moelwyn
Moelwyn Class Staff

Staff Dosbarth Hebog
Hebog Class Staff

Staff Dosbarth Cnicht
Cnicht Class Staff

Staff Dosbarth Dwyfor
Dwyfor Class Staff

Staff Dosbarth Y Lliwedd
Y Lliwedd Class Staff

Staff Dosbarth Cwmorthin
Cwmorthin Class Staff

Staff Dosbarth Glaslyn
Glaslyn Class Staff

Staff Dosbarth Yr Wyddfa
Yr Wyddfa Class Staff