School Council

plant
Visiting the New School Site 26.11.15
The school council visited the site of the new school today - click here


plant
Casglu Ffrwythau a Llysiau i ddathlu Diolchgarwch
Mae Cyngor ysgol Hafod Lon wedi bod yn brysur yn casglu ffrwythau a llysiau ai didoli i gartef yr henoed Bryn Myfyr a sbytu Bryn Beryl. - click here


Ymweld a'r safle newydd
Visiting the New School Site
Here are some of the School Council members visiting the new site - click here